F-theta लेजर स्क्यानिंग लेन्स | 355nm | 2 53२ एनएम | १०64nnm ...

छोटो वर्णन:


 • एकाई मूल्य: बातचीत योग्य
 • भुक्तानी सर्तहरू: अग्रिम मा १००%
 • भुक्तानी विधि: T / T, Paypal, क्रेडिट कार्ड ...
 • उत्पत्ति देश: चीन
 • उत्पाद विवरण

  उत्पाद ट्यागहरू

  F-theta लेजर स्क्यान लेन्स फ्यूज गरिएको सिलिका र अप्टिकल ग्लास, १०6464nm, 5 355nm, 2 53२nm, १०6००nm ...

  फ्ल्याट फिल्ड स्क्यान लेन्सको मानक श्रृंखला बजारमा अधिकांश औद्योगिक मार्किंग अनुप्रयोगहरू फिट गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हो। मानक लेन्सले तरंगदैर्ध्य दायरा लाई अल्ट्राभायोलेट (UV) बाट इन्फ्रारेड (IR) सम्म कवर गर्दछ र फोकल लम्बाइ 63 63mm देखि १5050०mm सम्म हुन्छ।

  उत्पाद चित्र

  Telecentric F-theta Lens -Optical Glass
  Focusing Lens-10600, 9400nm Series-2

  विशिष्टता

  355nm फ्यूज सिलिका
  2 53२ एनएम ऑप्टिकल ग्लास
  1064nm फ्यूज सिलिका
  1064nm ऑप्टिकल ग्लास
  2 53२ एनएम फ्यूज गरिएको सिलिका
  355nm फ्यूज सिलिका
  भाग संख्या EFL WD । In कोण स्क्यान गर्नुहोस् क्षेत्र स्क्यान गर्नुहोस् स्पट आकार । बाहिर माउन्ट थ्रेड
  (मिमी) (मिमी) (मिमी) (मिमी) (मिमी) (µm) (मिमी)
  f-100Q-355 100 १२१.77 8 º 25º Φ ० (× 65 × )×) .3..35 90 M85। १
  f-१-3०-5555 130 १1१.१4 10 º 25º 3 ११3 (×० × )०) .5. 90 M85। १
  f-160Q-355 160 193.892 10 º 25º Φ १ (० (१०० × १००) १०..3 90 M85। १
  f-162B-355 162 २००..8२ 12 ± २ºº Φ १55 (११० × ११०) 77.7777 105 M85। १
  f-170R-355 170 २१०.१ 10 º 25º 8 १88 (१०× × १०×) ११.०4 90 M85। १
  f-210R-355 210 २.5०.55 10 º २ºº Φ १ Φ ० (१55 × १55) १.6.। 90 M85 × 1`
  f-210C-355 210 २66.1१ 15 º 25º Φ १ (Φ (१×० × १×०) .1 .१ 120 M85। १
  F-235-355 235 १9 .0 .०२ 10 º १º.ºº 6 १66 (१०3 × १०3) १.2.२7 90 M85। १
  f-254Q-355 254 300.72 10 º 25º 7 २77..5 (१55 × १55) १.4.। 90 M85। १
  f-254C-355 254 8१8.२१ 14 º २ºº 1 २1१.२ (१55 × १55) ११.79 120 M85। १
  f-255B-355 255 3१3..53 10 ± २ºº 1 २२१ (१55 × १55) १.5..57 120 M85। १
  f-305B-355 305 5 365. .5 16 º २º.º Φ २55 (२०१ × २०१२) १२..38 120 M85। १
  f-330Q-355 330 390.77 10 º 24º 6 २66 (१ 195 × × १)) २१..43 90 M85। १
  f-330B-355 330 383.39 14 º 25º Φ २88 (२०3 × २०3) १.3.। 120 M85। १
  f-350C-355 350 9० .6। .१ 10 º 25º Φ 305 (२१6 × २१6) १.2.२4 120 M85। १
  f-470C-355 470 5 535.। 16 º 25º 10 10१० (२ 0 ० × २ 0 ०) 19.08 120 M85। १
  f-500C-355 500 8 568.१4 14 º 26º 2 2Φ२ (20२० × 20२०) 23 120 M85। १
  f-580B-355 580 6363.1.११ 16 º 25º Φ 9० ((× 360० × )×) २.2.२२ 120 M85। १
  f-730Q-355 730 702.04 10 º 26º Φ 1Φ१ (8 468 × 8×8) .4 47.। 90 M85। १
  f-750-355 750 823.37 16 ± २ºº Φ 353535 (20२० × 20२०) .3२. 120 M85। १
  f-840-355 840 21 २१..44 18 ± २ º Φ 5050० (×०० × )००) .3०. 120 M85। १
  f-910-355 910 90 84 ०.84। 18 ± २ º .ºº Φ 33 (33 (6060० × 6060०) .2२.२ 120 M85। १
  f-1090-355 1090 ११7777.। 18 ± २ º Φ1103 (8080० × 8080०) .2 44.२4 120 M85। १
  f-1180-355 1180 ११74.6..67 14 ± २ºº Φ1130 (×०० × )००) । 54.76 120 M85। १
  f-1280-14-355 1290 ११64.5..5 14 ± २ºº Φ १२1१ (858585 × 858585) .4 .4। 120 M85। १
  f-1450-14-355 1450 1499.77 14 º 25º 72 १२72२ (× ०० × ००) 67.29 120 M85। १
  f-1550-10-355 १4949। .95 ११7575..3 6 10 ± २ºº Φ १13१13 (१०70० × १०70०) १44.। 120 M85। १
  2 53२ एनएम ऑप्टिकल ग्लास
  भाग संख्या EFL WD । In कोण स्क्यान गर्नुहोस् क्षेत्र स्क्यान गर्नुहोस् स्पट आकार । बाहिर माउन्ट थ्रेड
  (मिमी) (मिमी) (मिमी) (मिमी) (मिमी) (µm) (मिमी)
  f-63-532 63 58 8 º २२º Φ 50 ((35 × )×) .6. 90 M85। १
  f-80-532 80 .6 १.। 10 º २२º Φ (० (×० × )०) 12 90 M85। १
  f-100B-532 100 ११०..37 10 º 25º Φ (२ (× 58 ×)) 7 .7 90 M85। १
  f-100R-532 100 ११२.77। 12 º 25º Φ (२ (× 58 ×)) 8 90 M85। १
  f-120-532 120 132 12 º 25º Φ १० ((× 74 × )×) 10 90 M85। १
  f-160-532 160 १33.१8 12 ± २ºº Φ १55 (११० × ११०) १२..8 90 M85। १
  f-160-532-58 160 १66.88 12 ± २ºº Φ १55 (११० × ११०) 13 90 M85। १
  f-165B-532 165 १9 .8। 20 ± २ºº Φ १2२ (११× × ११)) 8 120 M85। १
  f-240B-532 237 २2२..3१ 20 º 25º 7 २०7 (१55 × १55) ११..53 120 M85। १
  f-254-10LNS-532 254 २1१.1१ 14 ± २ºº Φ २55 (१55 × १55) 16 105 M85। १
  f-255-20-532 255 294 20 º 26º Φ २33 (१55 × १55) १२..5 120 M85। १
  f-280-532 280 २33. .6 12 ± २ºº 3 २33 (२०० × २००) 22 90 M85। १
  f-290-20-532 290 5 335. .76 20 º २º.ºº Φ २88 (१ 190 ० ० ०) १.1.१ 120 M85। १
  f-330B-532 330 397.46 14 º 25º 7 २77 (२०3 × २०3) २२..9 105 M85। १
  f-330C-532 330 388.27 14 º 25º 7 २77 (२०3 × २०3) २२..9 120 M85। १
  f-410-532 410 474 15 ± २ºº Φ 400 (२33 × २33) २.6.। 120 M85। १
  f-480-532 480 565 15 º २º.ºº 8 8Φ8 (7१7 × 7१7) .1१.१5 120 M85। १
  f-535B-532 535 23२.6..67 20 ± २ºº Φ 3२3 (0 37० × 0×०) २.0.०4 125 M85। १
  1064nm फ्यूज सिलिका
  भाग संख्या EFL WD । In कोण स्क्यान गर्नुहोस् क्षेत्र स्क्यान गर्नुहोस् स्पट आकार (बाहिर (मिमी) माउन्ट थ्रेड
  (मिमी) (मिमी) (मिमी) (मिमी) (मिमी) (µm)
  f-100Q-1030-1080 100 १२6..4। 10 º २º.ºº Φ (((× 66 × )×) 20 90 M85। १
  f-100Q-1030-1080 100 १२6..4। 10 º २º.ºº Φ (((× 66 × )×) 20 108 M55 × 1 ; M85 × 1
  f-120A-14-1030-1080 120 १88.१8 14 º 25º Φ १० ((× 77 × )×) १.6..68 120 M85। १
  f-160Q-1030-1080 160 १ 192 २..5 10 º २º.ºº Φ १66 (११० × ११०) .1१.१5 90 M85। १
  f-160-1030-1080 160 २० .0 .०१ 12 º 25º Φ १ (० (१०० × १००) २.9..9 105 M85। १
  f-160K-1030-1080 160 199.21 12 º 25º Φ १ (० (१०० × १००) २२.२5 120 M85। १
  f-160A-14-1030-1080 160 २०3.। 14 º 25º Φ १ (० (१०० × १००) २२.२5 120 M85। १
  f-160-15-1030-1080 160.259 १33.1१ 15 º २०º Φ ११० (× 78 × )×) २०..8 120 M85। १
  f-160-20-1030-1080 160 २०3..53 20 ± १ºº Φ १०० (×१ × )१) १.5..57 120 M85। १
  f-170-10-1030-1080 170 199.75 10 ± २ºº Φ १66 (११7..5 × ११7.)) .1 33.१ 90 M85। १
  f-170-30-1030-1080 170 २१3..64 30 º 25º Φ (((×० × )०) ११,०3 146 M102 × 1 ; M112 × 1
  f-170-30-1030-1080 170 215 30 º 25º Φ (((×० × )०) ११.०3 166 M102 × 1 ; M112 × 1
  f-200-1030-1080 200 २55.33 20 º 24º Φ १33 (१२२ × १२२) 20 132 M85। १
  f-206-1030-1080 206 258 20 ± २ºº Φ १ (० (१२० × १२०) 20 120 M85। १
  f-210-30-1030-1080 210 २9 .2 .२34। 30 º 25º Φ १1१ (१०० × १००) 18 143 M112 × 1
  f-254-1030-1080-.90 254 २ .2 .2 .२ 10 ± २ºº 7 २77 (१55 × १55) .5 .5। 90 M85। १
  f-254-1030-1080-5105 254 296.96 12 ± २ºº 7 २77 (१55 × १55) .5१. 105 M85। १
  f-254-1030-1080-20120 254 २ 2 २.२१ 14 º 25º 7 २77 (१77 × १77) .3 35. 120 M85। १
  f-254-14-1030-1080 254 6०6.१4 14 ± २ºº 8 २88 (१55 × १55) .2 35.२5 126 M85। १
  f-254-14-1030-1080 254 २9 .0 .०१ 14 ± २ºº 8 २88 (१55 × १55) .2 35.२5 126 M85। १
  f-254-30-1030-1080 254 5०5.० 30 º २१º Φ १1१ (१२8 × १२8) १.4..48 157 M102 × 1 ; M112 × 1
  f-254-30-1030-1080 254 4०4.० 30 º २१º Φ १1१ (१२8 × १२8) १.4..48 166 M102 × 1 ; M112 × 1
  f-254D-30-1030-1080 254 319.36 30 º २१º Φ १1१ (१२० × १२०) 16 180 M102 × 1 ; M112 × 1
  f-255-20-1030-1080 255 8१8..34 20 º 25º 6 २१6 (१33 × १33) 30 132 M85। १
  f-295Q-1030-1080 295 6 336.72२ 10 ± २ºº 7 २77 (२०3 × २०3) 57.44 90 M85। १
  f-300-15-1030-1080 300 1 37१.१4 15 º 25º Φ २2२ (१× 185 × १×)) .9 38. 120 M85। १
  f-300-20-1030-1080 300 1 37१.१4 20 º 25º Φ २2२ (१× 185 × १×)) २ .2 .२ 140 M85। १
  f-330E-1030-1080 330 396.25 20 º 25º 7 २77 (२०3 × २०3) .1२.१२ 120 M85। १
  f-330-30-1030-1080 330 392.64 30 º २२º 3 २33 (१55 × १55) २१..4१ 146 M102 × 1 ; M112 × 1
  f-330-30-1030-1080 330 8 388.१4 30 º २२º 3 २33 (१55 × १55) २१..4१ 166 M102 × 1 ; M112 × 1
  f-330D-30-1030-1080 330 6०6..767 30 º २२º 3 २33 (१55 × १55) 21 180 M102 × 1 ; M112 × 1
  f-350-1030-1080 350 9२ .5। .5 20 º 24º Φ २ 8 ((२१० × २१०) .5 34. .5 128 M85। १
  f-420E-1030-1080 420 10१०.1१ 20 º 24º Φ 4२4 (×०० × )००) 41 120 M85। १
  f-420-30-1030-1080 420 11११..53 30 º 24º Φ 5Φ5 (२1१ × २1१) २.2.२6 140 M112 × 1
  f-420-30-1030-1080 420 1२१.4 30 º 24º Φ 5Φ5 (२1१ × २1१) २.5..53 166 M102 × 1 ; M112 × 1
  F-460D-30-1030-1080 460 8 558.१२ 30 º 24º Φ 2Φ२ (२0० × २0०) २ .9। 186 M102 × 1 ; M112 × 1
  f-750-30-1030-1080 750.042 8 888..5२ 30 º 24º Φ 22२२ (4040० × 4040०) .7 48. 165 M102x1
  1064nm ऑप्टिकल ग्लास
  भाग संख्या EFL WD । In कोण स्क्यान गर्नुहोस् क्षेत्र स्क्यान गर्नुहोस् स्पट आकार । बाहिर माउन्ट थ्रेड
  (मिमी) (मिमी) (मिमी) (मिमी) (मिमी) (µm) (मिमी)
  f-63-1064 63 .8१. 12 º २२º Φ 50 ((35 × )×) 10 90 M85। १
  f-80-10LNS-1064 80 .2 83.२7 10 º २२º Φ (० (×० × )०)) 15 90 M85। १
  f-80-20LNS-1064 80 । 77.85 20 º 25º Φ (० (×० × )०) 7.7 105 M85। १
  f-100M-1064 100 ११3.85। 8 ± २ºº Φ १०० (×० × )०) २.3.। 60 M55। १
  f-100-10LNS-1064 100 ११8.9। 12 ± २ºº Φ १०० (×० × )०) १.2.२ 90 M85। १
  f-100R-1064 100 १०..7575 12 ± २º.२º Φ .Φ.99 ((×२ × )२) 16 90 M85। १
  f-100-20-1064 100 १०4.85 20 º २२º Φ १०० (×० × )०) 76 .76 105 M85। १
  f-100D-1064 100 १०3..37 20 º 25º Φ (Φ (×२ × )२) 8 .8 105 M85। १
  f-120-30-1064 120 १२7..6 30 º 25º Φ १० ((×० × )×) 15 140 M112 × 1; M102 × 1; M95 × 1
  f-130-1064 130 १1१..9। 12 º 25º Φ १२० (× 85 × )×) २१.१ 90 M85। १
  f-160M-1064 160 १88. .6 8 º १º.ºº Φ १०० (×१ × )१) । 38.85 47 M39 × 1 ; M55 × 1
  f-160-12LNS-1064 160 १1१.२। 12 ± २ºº Φ १55 (११० × ११०) २.9. 90 M85। १
  f-160R-1064 160 १66.२6 12 ± २ºº Φ १55 (११० × ११०) २.9. 90 M85। १
  f-160H-20LNS-1064 160 १.०.72२ 20 ± २ºº 2 १2२ (१०१ × १०१) १.8..86 120 M85। १
  f-163B-1064 163 १66.55 12 ± २ºº Φ १2२ (११3..3 × ११3.)) २.6.। 90 M85। १
  f-163C-1064 163 १2२.१5 20 ± २ºº Φ १ (० (११3 × ११3) १.9.। 115 M85। १
  f-168-36-1064 168 १1१.१२२ 36 º 25º 6 १66 (.5 99..5 × .5×.)) .1 .१ 163 M112 × 1
  f-170-30-1064 170 198.31 30 º 25º Φ १ (० (११० × १००) ११.०3 140 M112 × 1; M102 × 1; M95 × 1
  f-173B-1064 173 197.51 12 ± २ºº Φ १ (० (१२० × १२०) 28 90 M85। १
  f-188-1064 188 212 12 ± २ºº Φ १ (Φ (१×० × १×०) 30 90 M85। १
  f-210A-1064 210 २1१.88 12 ± २ºº 2 २१२ (१×० × १ )०) 34 90 M85। १
  f-210B-1064 210 २२5. 12 ± २ºº Φ २०5 (१55 × १55) 25 90 M85। १
  f-210-30 -1064 210 २0०.2२ 30 º 25º Φ १ (Φ (१×० × १×०) १.6..63 140 M112 × 1; M102 × 1; M95 × 1
  f-220-10LNS-1064 220 २9। .78 15 ± २ºº 6 २१6 (१33 × १33) 29 90 M55; 1; M85। १
  f-220-20LNS-1064 220 २1१.55 20 ± २ºº 2 २१२ (१×० × १ )०) २१.। 120 M85। १
  f-254M-1064 254 २ 9 .4। .२ 8 ± २ºº Φ २44 (१×० × १×०) 60 39 M39 × 1 ; M55 × 1
  f-254B-1064 254 २77.। 14 ± २ºº Φ २55 (१55 × १55) .3 35. 90 M85। १
  f-254-10LNS-1064 254 २1१.१4 16 ± २ºº Φ २55 (१55 × १55) 30 105 M85। १
  f-254-20LNS-1064 254 २1१.4। 20 º 25º Φ २55 (१55 × १55) २.8. 120 M85। १
  f-254-30-1064 254 २44. .8 30 º 25º 2 २२२ (१55 × १55) 20 140 M112 × 1; M102 × 1; M95 × 1
  f-255-8.5B-1064 255 292.94 15 º 30.2º Φ २88 (१ 190 ० ० ०) .1 33.१ .5 99. M85। १
  f-260-1064 260 २77. .4 12 ± २ºº Φ २55 (१×० × १×०) .5२. 90 M85। १
  f-290-1064 290 8 348. .२ 12 ± २ºº Φ २33 (२१० × २१०) 47 90 M85। १
  f-300D-1064-58 300 .8 360०.66 १०-१-14 ± २ºº Φ २ 5 ((२०8 × २०8) 35 90 M85। १
  f-330-1064 330 383.93 12 ± २ºº Φ 325 (२0० 0 २×०) 53 90 M85। १
  f-330C-1064 330 7 387. .१ 16 ± २ºº Φ 325 (२0० 0 २×०) 40 120 M85। १
  f-330-30-1064 330 6 376.2२ 30 ± २ºº Φ 325 (२0० 0 २×०) २१.२ 140 M112 × 1; M102 × 1; M95 × 1
  f-350C-1064 350 7१7..8१ 20 ± २ºº Φ 5Φ5 (२44 × २44) 34 120 M85। १
  f-420-10LNS-1064 420 1 48१.2२ 10 ± २ºº Φ 9१ ((२ 6 × × २ 6)) 82 90 M85। १
  f-420B-1064 420 6 486.०8 20 ± २ºº 10 10१० (२ 0 ० × २ 0 ०) .8०. 120 M85। १
  f-420-30-1064 420 1 1 १.०3 30 ± २ºº 10 10१० (२ 0 ० × २ 0 ०) २.3.। 140 M112 × 1 ; M132 × 1
  f-430B-1064 430 497.77 20 ± २ºº Φ 5२5 (×०० × )००) .9१. 120 M85। १
  f-515-1064 515 7070०.55 20 º 31.5º Φ 5Φ5 (×०० × )००) .1०.१ 120 M85। १
  f-525-1064 525 604.73 20 º 31.5º Φ 8Φ8 (2०२ × 2०२) .1१.१ 125 M85। १
  f-580-1064 580 7070०.१ 24 ± २ºº Φ 6Φ6 (×०० × )००) 47 125 M85। १
  f-815-1064 815 899.83 24 ± २ºº Φ 800 (5 565 × 5×5) 66 125 M85। १
  2 53२ एनएम फ्यूज गरिएको सिलिका
  भाग संख्या EFL WD । In कोण स्क्यान गर्नुहोस् क्षेत्र स्क्यान गर्नुहोस् स्पट आकार Uts बाहिर माउन्ट थ्रेड
  (मिमी) (मिमी) (मिमी) (मिमी) (मिमी) (µm) (मिमी)
  f-160-10-515-540 160 57.33 10 º २º.º Φ १88 (× × ×)) १..83 120 M85। १
  f-170-510-550 170 २२१.०। 10 º 25º 8 १88 (१०० × १००) १.5. 90 M85। १
  f-225-510-550 225 २77. .१ 18 ± २ºº 20 २२० (१66 × १66) १२.१7 120 M85। १
  f-255-14-510-550 255 7 367. .१ 14 º २º.ºº Φ २0० (१×० × १×०) 17 120 M85। १
  f-350-14-510-550 350 २33. .7 14 º २º.º Φ 300 (२१२ × २१२) २.5. 122 M85। १
  f-450-14-510-550 5050०.१5 6२6..3 2 २ 14 ± २ºº Φ 5Φ5 (5१5 × 5१5) .2१.२ 120 M85। १
  f-840-20-510-550 840 950.171 20 ± २ºº ΦΦ78 ((5050० * 5050०) .9०..9 120 M85। १
  f-940-30-510-550 940 4 854.30०6 30 º २º.ºº ΦΦ33 (3०3 * 3०3) .5०. 156 M108। १
  f-1150-510-550 1150 १२49 69। .69 18 ± २ º 311131 (×०० × )००) .3२.। 120 M85। १

 • अघिल्लो:
 • अर्को: