हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस

JCZ मुख्यालय - बेइजि।

टेल: -10 86-१०-644242२69 9 3 / F F फ्याक्स: -10 86-१०-644242२42 9 3
# २२ भवन, # १ Min मिन्टाइ रोड, शुनी जिल्ला, बेइजि City शहर, चीन, १०१13००

JCZ कारखाना - बेइजि।

एम Building बिल्डिंग, न .१ पूर्वी रोड जियुकियानियाओ, चाओयाang जिल्ला, बेइजि City शहर, चीन, १०००११।

JCZ मध्य चीन शाखा - वुहान

JCZ दक्षिणी चीन सहायक - डोgu्ग्वान

JCZ उत्तरपूर्वी चीन सहायक - अन्शान

JCZ पूर्वी चीन कार्यालय - सूज़ौ