Sino Galvo - 2 тэнхлэг ба 3 тэнхлэгийн лазер главо сканнерын толгой

.

Sino Galvo Technology нь 2 тэнхлэг XY ба 3 тэнхлэг XYZ тэнхлэгийн лазер галво сканнерыг өндөр чанартай, гүйцэтгэл сайтай, сайн мэддэг SG7210 ба SG7110 загвараар үйлдвэрлэдэг.

2D Лазер Галво сканнер

JD1105
JD1403
JD2206a
JD2206b
JD2208
JD2205
JD2207
JD2807
SG8216
JD2808
SG8220
SG7110
JS3808
SG8230
SG7210

3D лазерын гало сканнер

SG2206-3D
SG8230-3D

Бичлэгийн цаг: 2019 оны 12-р сарын 01